Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală a fost fondat în 1889 și este cel mai vechi muzeu din Republica Moldova, fiind și deținătorul celor mai bogate și valoroase colecții. Este cel mai Vechi Muzeu din Republica Moldova. Fondat ca Muzeu Agricol, pe parcursul existenţei sale şi-a lărgit treptat domeniul de activitate, creînd colecţii ce reflectă istoria naturală, natura contemporană, evoluţia societăţii umane şi cultura tradiţională de pe teritoriul Basarabiei iar mai tîrziu a Republicii Moldova. În prezent deţine un patrimoniu de circa 135 mii de piese. A creat numeroase expoziţii care au pus în valoare lumea animală şi vegetală, bogăţiile naturale ale ţinutului,au reflectat îndeletnicirile populaţiei. Piese din colecţiile muzeului au fost prezentate la diferite expoziţii organizate în multe ţări.
Fondul muzeului este alcătuit din colecții ce reflectă istoria natural, natura, etnografia, arheologia, istoria, cărțile vechi ș.a.
Colecțiile petrografice și paleontologice reflect istoria geololgică a Pămîntului și evoluția lumii organice, conținînd relicve ale florei și faunei, care s-au perindat în diverse perioade geologice. Mîndria Muzeului o constituie scheletul integral al unui Deinotherium gigantissimus cu vîrsta de 7 milioane de ani.
Natura contemporană este repreyentată prin colecțiile botanice și zoologice. Un interes deosebit prezintă ierbarul și animalele naturalizate la sf. sec. al XIX-lea – înc. sec. al XX-lea, speciile deja dispărute din mediul natural al Republicii Moldova. Grădina Botanică, organizată în 1906 în preajma muzeului, completează colecțiile botanice.
Evoluția culturii comunităților umane este reflectată în colecții arheologice, numismatice, istorice, etnografice și de artă. În custodia Muzeului se află renumitele tezaure de la Cărbuna, Chetroșica și Lărguța, valoroase colecții de port popular, ceramic, țesături, arhitectură populară, mobilier, instrumente muzicale, etc. Aici se păstrează cea mai reprezentativă colecție de covoare moldovenești (sec. XVIII-XX).
Expoziția de bază a Muzeului – Natura. Omul. Cultura – propune o incursiune în istoricul relațiilor dintre om și natură, făcînd relevante procesele complexe, de mare importanță prin înțelegerea rostului omului în Univers.
Muzeul mai oferă și o sală de expoziții temporare (tematice), în care se organizează vernisaje atît din colecțiile proprii, cît și din colecțiile ale altor muzee.
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală este amplasat în central orașului Chișinău, alcătuind un complex architectural-istoric din perioada modernă.

Alte locuri de vizitat